Actievoorwaarden

Acties worden georganiseerd door Eberhardt Aziatische Kunst B.V., de overkoepelende organisatie van Theoldmanknives.com

DEELNAME ACTIES

 1. Deelname aan acties is kosteloos, tenzij een criteria is om een bestelling te plaatsen. In dat geval dient de bestelling te zijn betaald om deel te nemen aan de actie.
 2. Deelname vindt plaats door een bestelling te plaatsen, te reageren op social media van Theoldmanknives.com of een inschrijfformulier in te vullen. Bij elke actie wordt omschreven hoe deelname dient plaats te vinden.
  1. Per persoon kan eenmaal worden deelgenomen aan elke actie.
  2. Deelname aan acties is alleen mogelijk voor personen van 18 jaar of ouder.
 3. Medewerkers van Eberhardt Aziatische Kunst B.V. zijn uitgesloten van deelname aan acties.
 4. De looptijd van acties en het moment van bekendmaking van de winnaar(s) wordt vermeld bij de actie omschrijving.
 5. Eberhardt Aziatische Kunst B.V. behoudt zich het recht actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de acties zonder opgaaf van reden stop te zetten.

PERSOONSGEGEVENS

 1. Persoonsgegevens van deelnemers zullen niet zonder overleg vrijgegeven en verstrekt worden aan externen, tenzij expliciet door de deelnemer toestemming is gegeven bij het deelnemen aan de actie.
 2. Persoonsgegevens van deelnemers kunnen intern worden gebruikt voor het aanmelden op de nieuwsbrief van Theoldmanknives.com, indien hier in de actie toestemming voor is gegeven.
 3. Op alle acties is Nederlands recht van toepassing.

WINNAAR

 1. De winnaar van een actie wordt gekozen door middel van een loting op onpartijdige wijze.
 2. De winnaar van een actie krijgt persoonlijk bericht via het opgegeven e-mail adres / telefoonnummer of via het social media account waarmee is gereageerd op een actie.
 3. Wanneer de winnaar zich niet binnen een week na bekendmaking reageert, wordt er een nieuwe winnaar aangewezen.
 4. Eberhardt Aziatische Kunst B.V behoudt zich het recht om deelnemers uit te sluiten van deelname bij vermoeden van onrechtmatige deelname of fraude.
 5. De deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden niet op de hoogte gesteld hiervan.
 6. Het is niet mogelijk het gewonnen product om te ruilen voor een ander product of voor een geldbedrag.